G Livelab, Yrjönkatu 3, 00120 Helsinki

Turvallisemman tilan periaatteet / Safe space rules at G Livelab, 1.1.2023

Turvallisemman tilan periaatteet / Safe space rules at G Livelab

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Kaikenlainen häirintä on kiellettyä G Livelabin tiloissa ja toiminnassa. Häirintään puuttuminen on tärkeää. Voit matalalla kynnyksellä ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu epämukavalta. Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua tai et ole varma, onko kyse häirinnästä, voit aina olla yhteydessä henkilökuntaamme. Järjestyksenvalvoja on asiakkaidemme häirintäyhdyshenkilö. Teemme parhaamme, että toimintamme on turvallista kaikille, ja kuulemme siitä mielellämme myös palautetta.


- Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei:n sanominen tarkoittaa ei:tä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
- Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä naura toisen virheille. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
- Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
- Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
- Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
- Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.

--

SAFE SPACE RULES AT G LIVELAB

Harassment is behavior that violates human dignity based on a person’s characteristics. Harassment can be racist or other hate speech directed at a group, as well as inappropriate or discriminatory treatment or sexual herassment. Tackling discrimination, harassment and inappropriate treatment is everybody's duty.

All forms of harassment are prohibited at G Livelab's premises and operations. Addressing harassment is important. If you experience harassment or other inappropriate treatment, or are unsure whether it is harassment, you can always contact our staff. Our doorman is our customers' harassment contact person. We do our best to make our premises safe for everyone, and we're happy to hear feedback.

- Respect another person’s personal space. Respect the right to self-determination. Do not touch another without asking permission. Remember, you can’t know another’s boundaries without asking them. Do not disturb anyone verbally, by touching or staring. Saying no means no. Also ask for space for yourself if necessary.
- Do not mock, insult, denigrate, push aside or embarrass anyone with your words, behavior or actions. Don't laugh at another's mistakes. Refrain from judging appearance, gossiping, and maintaining stereotypes.
- Do not make assumptions based on appearance or action. Do not make assumptions about anyone’s sexuality, gender, nationality, ethnicity, religion, values, socioeconomic background, health, or ability to function.
- Give space. Try to make sure everyone has a chance to participate in the discussion. Also respect the privacy of others and treat sensitive topics with respect.
- Listen and learn. Embrace new topics, people, and perspectives without prejudice. Treat every situation as an opportunity to learn new things and develop.
- Apologize if you have intentionally or unintentionally offended others. Change your behavior if requested by another.